Nyord by

Landsbyens mest karakteristiske hovedtræk udgøres af den sluttede byform og den tætte bebyggelse. Byen ligger hensigtsmæssigt placeret i terrænet, og dette fremhæver den kompakte struktur. Fra søsiden ser man de mange næsten parallelle tage over hinanden. Fra landsiden danner bebyggelsen næsten overalt en klar afslutning mod agerlandet. Den sluttede byform skyldes den halvkreds af gårde der ligger i kanten af landsbyen. Et andet hovedtræk er forholdet mellem byen, havnen og stranden nedenfor byen. Havnepromenaden, der tidligere udgjorde en slags kombineret losseplads og stejlested er i dag et velplejet og attraktivt område.
De talrige hegn og hække gør at Nyord by virker meget grøn.
I tidens løb er landsbyen blevet hærget af to store brande. I 1763 brændte 15 gårde og huse, dog sparedes en gruppen gårde i byens nordøstre hjørne. En brand i 1845 ramte den nordvestre del af byen. Her blev gårdene opbygget omtrent som de lå før, men dog solidere og med større husdybder end de ældste gårde. Man kan derfor opdele gården i tre grupper efter alder og karakter: den ældste gruppe mod nordøst fra før 1800, der kendes på de lave, smalle længer, den yngste gruppe mod nordvest og sydligst en samlig ældre gårde, der er en del ombyggede. To af de ældste gårde i det nordøstlige hjørne brændte for en del år siden.