Øen

Øen Nyord ligger mellem Sjælland og Møn i nærheden af halvøen Ulvshale og skilles fra denne af det smalle, dybe Ulvshaleløb, kaldet ”Strømmen”. Nyord og Sjælland adskilles af Bøgestrømmen.


Nyord er på 510 ha hvoraf de 120 udgør istidslandskab og resten eng. Istidslandskabet har form som en trekant, hvis overflade hæver sig til en højde af 15 meter over havoverfladen og herefter sænker sig jævnt til alle sider under dannelse af lave klinter. Hvor istidslandskabet hører op mod øst, fortsætter landet i et udstrakt marint forland, hvis laveste dele ofte er oversvømmet om vinteren.

 
Øens bebyggelse ligger samlet i Nyord By, der gemmer sig bag en bakke i læ for nordenvinden. Til byen hører en lille havn der er placeret hvor læ- og dybdeforhold giver de bedste betingelser for besejling af øen.